User : Pass :
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิกฟรี !
 
     
   
 
พพ.หวังกม.ออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน-เพิ่มการลงทุนพลังงานทดแทน
     
   
     
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนา “แนวทางการบังคับใช้กฎหมายออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์” ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบอาคารและเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2552 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้อาคารสร้างใหม่มีการออกแบบในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น โดยอาคารใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.เป็นต้นไป จะต้องออกแบบอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบต่าง ๆ ของอาคารเป็นต้น

โดยอาคารที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมี 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารที่มีลักษณะชุมชนคนจำนวนมาก อาคารโรงมหรสพ อาคารโรงแรม อาคารสถานีบริการ อาคารห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ซึ่งจากการประเมินภาพรวมอาคารสร้างใหม่ของประเทศ หากมีการออกแบบให้ระบบต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว จะเกิดการใช้พลังงานที่ประสิทธิภาพ และประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของอาคารสร้างใหม่

ทั้งนี้ การขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร ผู้ประกอบการจะมีภาระเพิ่มคือ ต้องยื่นขอใบอนุญาตกับกระทรวงพลังงานตามกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม พพ.ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบแบบอาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดี พพ. คาดว่า นอกจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น ในส่วนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ก็คาดว่า จะมีการลงทุนเพิ่มเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลมีน้อยกว่ากำลังการผลิตของโลก ทำให้ราคาแผงชนิดคริสตัลถูกลงร้อยละ 20 จึงคาดว่า จะเป็นแรงจูงใจให้มีการผลิตไฟฟ้าประเภทนี้ในไทยมากขึ้น โดยภาครัฐได้อุดหนุนในการเพิ่มช่วยค่าส่วนเพิ่ม (แอดเดอร์)ค่าไฟฟ้าประมาณ 8 บาทต่อหน่วย โดยขณะนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มายื่นขอส่งเสริมกว่า 2,000 เมกะวัตต์แล้ว

ที่มา: สำนักข่าวไทย http://www.thaigov.go.th

ทีมารูปภาพ: http://www.yehyeh.com 
     
  Date : 2 July 2009  
 
  
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาอสังหาฯ | อาคารสำนักงาน | บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ติดต่อเรา
© 2008 Property Solution Center Co., Ltd. All Right Reserved. Power by : ideaconnect
   
ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)