User : Pass :
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิกฟรี !
 
     
   
 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (2 ตำแหน่ง) 20 พฤษภาคม 2553


คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความชำนาญในสาขาที่สมัคร
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
........................................................................................................................
2. ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร (2 ตำแหน่ง) 20 พฤษภาคม 2553


คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความชำนาญในสาขาที่สมัคร และมีความทุ่มเทในการทำงาน
- มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
........................................................................................................................
3. ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร (2 ตำแหน่ง) 20 พฤษภาคม 2553


คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ความชำนาญในสาขาที่สมัคร และมีความทุ่มเทในงาน
- มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
........................................................................................................................
4. ช่างเทคนิคประจำอาคาร (2 อัตรา) 20 พฤษภาคม 2553


คุณสมบัติ
(Qualification):
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปวช. / ปวส.ขึ้นไป
(สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยันและอดทน และรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อ: คุณพัฒนา (HR Department) ได้ที่ email: pat_lpnsp@hotmail.com
 
........................................................................................................................
5. ช่างเทคนิค (ระบบลิฟต์) (5 อัตรา) 20 พฤษภาคม 2553


คุณสมบัติ
(Qualification):
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
(สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบลิฟต์ (Service and Maintenance)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบลิฟต์ 2 - 5 ปี ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความขยันและอดทน สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- มีใบอนุญาตขับขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีพาหนะเป็นของตนเอง

ติดต่อ: คุณพัฒนา (HR Department) ได้ที่ email: pat_lpnsp@hotmail.com
 
........................................................................................................................
1

  
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาอสังหาฯ | อาคารสำนักงาน | บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ติดต่อเรา
© 2008 Property Solution Center Co., Ltd. All Right Reserved. Power by : ideaconnect
   
ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)