User : Pass :
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิกฟรี !
 
     
   
 
   
 
 
     “การบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ"
เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า ฯลฯ ประสบความสำเร็จ โดยผู้ใช้บริการหรือผู้อยู่อาศัยได้รับความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุนแก่เจ้าของโครงการ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีจากมืออาชีพ ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

     โดยหน้าที่หลักของบริษัทรับบริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ คือ การช่วยเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย ในขณะที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้หรือผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้หรือผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจในโครงการเพิ่มมากขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของโครงการ ดังสรุปได้ว่า

 


“บริษัทรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ .... เปรียบเสมือนคนกลาง ที่จะทำให้เจ้าของโครงการ
และผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน”ทำไมต้องจ้างบริษัทรับบริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ? .... ทำไมต้องเลือก "PSC" ?

  •  "PSC" มีความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ จึงย่อมที่จะบริหารงานได้ดีกว่า

  •  "PSC" มีประสบการณ์จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารอาคาร และโครงการต่างๆ มากกว่า จึงสามารถเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกด้านให้กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า
เจ้าของโครงการ ผู้ใช้ หรือ ผู้อยู่อาศัยจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า

  •  "PSC" สามารถดูแลงานด้านเทคนิคให้แก่เจ้าของได้ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทีมงานสนับสนุนที่มากกว่า

  •  "PSC" ช่วยเจ้าของโครงการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ เนื่องจากเป็นการเสนอค่าใช้จ่าย
ในอัตราคงที่ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนบุคลากรได้ทันที เนื่องจากมีบุคลากรในสายงานที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว

  •  "PSC" สามารถแก้ปัญหาต่างๆ แทนเจ้าของได้ ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เช่น ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ผู้ใช้บริการจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า, บุคลากรทำผิดวินัย, บริษัทที่ว่าจ้างให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ


  •  "PSC" มีความเป็นกลางในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและการจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ  
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ค้นหาอสังหาฯ | อาคารสำนักงาน | บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ติดต่อเรา
© 2008 Property Solution Center Co., Ltd. All Right Reserved. Power by : ideaconnect
   
ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)